فلومتر _دبی سنج

فلومتر نوعی ابزار صنعتی است که در بیشتر در آزمایشگاه ها و پالایشگاه ها استفاده می شود. فلومتر همچنین در سیستم های لوله کشی برای انتقال سیالات نیز مورد استفاده قرار می گیرد و حجم سیال عبوری و سرعت جریان را در واحد زمان اندازه گیری می کند. فلومتر اهمیت زیادی در حوزه های مختلف صنعتی دارد و عملکرد و گزارش نهایی این ابزار در پالایشگاه ها حائز اهمیت است.

سوال در مورد کالااندرس هاوزر : فلومتر نوعی ابزار صنعتی است که در بیشتر در آزمایشگاه ها و پالایشگاه ها استفاده می شود. فلومتر همچنین در سیستم های لوله کشی برای انتقال سیالات نیز مورد استفاده قرار می گیرد و حجم سیال عبوری و سرعت جریان را در واحد زمان اندازه گیری می کند. فلومتر اهمیت زیادی در حوزه های مختلف صنعتی دارد و عملکرد و گزارش نهایی این ابزار در پالایشگاه ها حائز اهمیت است.

 

فلومتر جریان_دبی سنج