ترانسمیتر دما

برند اندرس هاوزر  Endress+Hauser مجموعه ای کامل از دماسنج های کامپکت، دماسنج های مدولار ، ترموژل ها ، درج اندازه گیری ، فرستنده و لوازم جانبی را برای انواع صنایع فرآوری مانند نفت و گاز ، مواد شیمیایی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، علوم حیات ، مقدماتی و فلز ، نیرو و انرژی ارائه می دهد . اندازه گیری دما با آشکارسازهای دما (RTD) و مزیت دیگر در دسترس بودن و ایمنی تجهیزات کارخانه از طریق قابل اطمینان ترین فن آوری سنسور و کالیبراسیون قابل ردیابی را امکان پذیر است.

سوال در مورد کالابرند اندرس هاوزر  Endress+Hauser مجموعه ای کامل از دماسنج های کامپکت، دماسنج های مدولار ، ترموژل ها ، درج اندازه گیری ، فرستنده و لوازم جانبی را برای انواع صنایع فرآوری مانند نفت و گاز ، مواد شیمیایی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، علوم حیات ، مقدماتی و فلز ، نیرو و انرژی ارائه می دهد . اندازه گیری دما با آشکارسازهای دما (RTD) و مزیت دیگر در دسترس بودن و ایمنی تجهیزات کارخانه از طریق قابل اطمینان ترین فن آوری سنسور و کالیبراسیون قابل ردیابی را امکان پذیر است.

ترنسمیتر دما_ترانسمیتر دما_اندازه گیری دما